Julmusik I Ges Och Jimmy Nordins Härliga Anda

:walkman:

http://julknulsknappen.bandcamp.com/

En galant blänkande långväga julestjärnas omisskännliga tjäletyngda, men glögguppvärmande, doppardagshyllning!

haha :D/

den här skall spisas å det grövsta! :>

vad är “mussipangris”? (=

haha damn att du hittade mussepangrisen :D la ju upp texten och allt för att d skulle döljas, trodde det bara va dom ja spela in mä som hörde det där… ehmm :)

spisa gött!

Neat, but the stiff drums pulls it down.

Just fix them. Okay ;)